Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Da Gud skiftet mening
Da Gud skiftet mening

Da Gud skiftet mening

2018-11-01
Det blir en spennende temasamling onsdag 14. november i Centralkirken i Oslo.

Kirken er ikke til å kjenne igjen, sier noen. Året 1968 markerte begynnelsen på det som etter hvert skulle bli en fullstendig endring i kirkens rolle. «Fra å være den alvorstunge bremsen i samfunnsmaskineret til å bli en aktiv formidler av et sosialetisk ansvar på alle områder - også det politiske», skriver skriver NRK-journalisten Tomm Kristiansen og prosten Trond Bakkevig i boka med den tabloide tittelen «Da Gud skiftet mening».

Onsdag 14. november klokka 19.00 kommer de to til Centralkirken til en samtale med utgangspunkt i deres ferske bok.

Utgangspunktet for boka er året 1968 og de store forandringene som har skjedd i kirke og samfunn gjennom de siste 50 årene. Det har vokst fram nye tanker om kirkens rolle i samfunnet, om kirkens ansvar i kampen mot nød, rasediskriminering, internasjonal urettferdighet, brudd på menneskerettigheter og krig.

På temakvelden skal vi spørre hvor langt inn i politikken en prest eller kirkeleder kan gå? Skal kirken gi svar om hvor mange innvandrere Norge skal ta imot, om det bør bores etter olje utenfor Lofoten, skattenivå og atomvåpen? Er kirken blitt venstrevridd? Tilpasser kirken seg bare «tidsånden» eller er den profetisk? Om om Gud - og kirken - har skiftet mening, hva er da det uforanderlige som det er nødvendig å holde fast i?

Disse og mange andre spørsmål skal Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen besvare onsdag 14. november - på CentralForum i Centralkirken.

Metodistprest Lars-Erik Nordby deltar med respons på kveldens innlegg, og det blir åpnet for spørsmål fra salen.

Velkommen til en spennende temasamling!

 

Da Gud skiftet mening
Vi har lenge ventet på å komme i gang med å bygge ny kirke. Nå skjer det plutselig! Les mer
Gi det nye året en god start! Les mer
Tradisjonen tro inviterer vi til familiegudstjeneste kl. 16.00 på julaften Les mer
Tredje søndag i advent skal vi ha en familiegudstjeneste med fokus på en gammel stall... Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 452 41 354

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone