Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Menighetsrådet:
Ruth-Kjersti  Aarmo Dahlø

Ruth-Kjersti Aarmo Dahlø

Menighetsrådsleder
Roy-Frode Løvland

Roy-Frode Løvland

Pastor
Paul Dahlø

Paul Dahlø

Representant for Metodistkirken Eiendom AS
Bente Merethe Solbjørg

Bente Merethe Solbjørg

Regnskapsfører
Kjetil Mathisen

Kjetil Mathisen

Kirkeverge

Sissel Clausen Nergård

Leder personalkomitè

Isabelle Kvien

Medlem
Gunnar-Magne Kiil

Gunnar-Magne Kiil

Kasserer
1 - 8 av 8

EN HILSEN FRA RUTH-KJERSTI

«Når Jesus får tenne oss liten og stor, vil ilden spre seg over hele vår jord.»

Vi som menighetsråd har hovedansvar og lokal myndighet til å gjøre ulike vedtak og jobbe sammen med Roy-Frode prest for å organisere kirkas virksomhet.

Det gjelder gudstjenester, legge langsiktige og kortsiktige planer for menigheten, økonomi, informasjon, kontakt med menighetens barne- og ungdomsarbeid og vedlikehold av kirkebygget. Vårt eiendomsselskap er også representert i menighetsrådet.

Personalkomiteleder, med ansvar for de ansatte, samt to delegater og en medhjelper er også med i menighetsrådet. I alt er vi 10 ulike damer og menn som er valgt inn i menighetsrådet. Vi samles til et møte hver måned sammen med presten vår.

Det er spennende å jobbe i menighetsrådet med mange og ulike saker. Alt med tanke på å legge til rette for at folk har lyst til å komme til metodistkirka på Finnsnes.

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 452 41 354

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone