Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Årskonferansen vedtok å beklage ovenfor LHBT+-personer
Årskonferansen vedtok å beklage ovenfor LHBT+-personer

Årskonferansen vedtok å beklage ovenfor LHBT+-personer

2020-11-20
Historisk vedtak i en prosess som skal ende i full inkludering av LHBT+-personer.

Ole-Einar Andersen var den opprinnelige forslagsstilleren om en beklagelse for den behandling LHBT+-personer har blitt utsatt for i Metodistkirken og den skade enkeltpersoner er påført.

Det ble en lang debatt der mange tok ordet. Alle var enige om behovet for å be om unnskyldning der urett har blitt begått ovenfor enkeltpersoner, men et mindretall ønsket ikke å be om unnskyldning for kirkens tradisjonelle lære.

I et endringsforslag fra Kirsti Dahl Johansen ble Andersens intensjon støttet, men selve utformingen av teksten skal overlates til hovedstyret og kabinettet. Konferansen ønsket å gi hovedstyret og kabinettet tid til å utforme beklagelsen for behandlingen LHBT+-personer har blitt utsatt for og for å veie teksten for den prossessen vi er inne i.

En setning i Andersens opprinnelige forslag ble løftet frem av flere som et godt utgangspunkt:  «Vi erkjenner at vi gjennom fordømmende holdninger og handlinger har påført medmennesker stor skade, smerte, sorg og lidelse, i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet til alle.»

Et forslag om å utsette behandlingen av forslaget ble avvist.

Endringsforslaget fikk 70 stemmer for, 32 stemte nei og 6 stemte blank.

To forslag om å midlertidig oppheve restriksjoner ovenfor vigsel og ordinasjon av LHBT+ personer i Metodistkirken, og avvise innskrenkninger vedtatt på verdensplan ble tidligere i dag vedtatt utsatt til første årskonferanse etter neste generalkonferanse.

Det var årskonferansen i 2019 som tok et viktig veivalg i et konsensusvedtak der det ble slått fast at Metodistkirken i Norge er på vei til full inkludering av LHBT+-personer.

Denne andre søndagen i advent er det konfirmantene som inviterer til gudstjeneste Les mer
Julegrantenning, "Gabrielle light", julesanger, gaver og Youtube. Les mer
Velkommen til et stille rom i en åpen kirke Les mer
...en av disse mine minste... Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 452 41 354

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone