Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Nye retningslinjer
Nye retningslinjer

Nye retningslinjer

2021-01-04
Informasjon til menigheter og ansatte fra Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge.

 

På regjeringens pressekonferanse i går ble det klart at gudstjenester og planlagte aktiviteter i kirken ikke kan gå som normalt de neste to ukene. Når Norge stenges ned, må også vi som kirke forholde oss til dette. Vi anbefaler derfor at alle gudstjenester og planlagte aktiviteter avlyses til og med 18. januar, eller gjennomføres digitalt.

Så snart det kommer ny informasjon fra myndighetene, vil vi informere dere om disse.

Vi har oppdatert smittevernveilederen for Metodistkirken i Norge i tråd med oppdatert forskrift og gårsdagens anbefalinger fra myndighetene.
De viktigste endringene finner du her (se forøvrig oversikt over endringer på forsiden av vedlagte smittevernveileder):

Fra og med 04.1.2021 har Regjeringen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi. Merk at avstandskravene gjelder uansett antall tilstedeværende:
a.)          Maksimum 10 tilstede samtidig når publikum ikke sitter i fastmonterte seter.
b.)          Maksimum 200 til stede når alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
c.)           Maksimum 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle fremmøtte sitter i fastmonterte seter
d.)          Maksimum 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Dette medfører følgende forbud og anbefalinger

* Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement (200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter).
* En anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
* At små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere unntaksvis kan gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (dette kan f.eks være dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste).

Vi vil også minne om at det i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.

Myndighetene anbefaler: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter». På denne bakgrunn anbefaler også Norges Kristne Råd at alle aktiviteter for barn og unge til og med 18. januar utsettes.

Ta kontakt om dere har spørsmål til dette!
Vi viser for øvrig til ressurssiden på metodistkirken.no: https://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/rk

04.01.2021 Ressursgruppen for koronatiltak i Metodistkirken i Norge

 

Som de fleste har fått med seg er vi anbefalt å holde stengt 14 dager. Les mer
Vi forbereder stemningsfulle gudstjenester med julekor 24. desember Les mer
På søndag blir det gudstjeneste med mye sang Les mer
Denne andre søndagen i advent er det konfirmantene som inviterer til gudstjeneste Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 452 41 354

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone