Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Dette var spennende og lærerikt!
Skjermbilde fra første møte i læringsnettverket diakoni. Konsentrerte og engasjerte deltakere.
Skjermbilde fra første møte i læringsnettverket diakoni. Konsentrerte og engasjerte deltakere.

Dette var spennende og lærerikt!

2021-09-07
Det var umiddelbart svært gode reaksjoner og begeistring når et diakonalt læringsfellesskap i dag ble opprettet med menigheter og de tre Betanieninstitusjonene.

Det var tilsynsprest Knut Refsdal som ledet et digitalt møte der de tre Betanieninstitusjonene møtte syv menigheter som har meldt interesse for å være med i et læringsfellesskap. Formålet er å inspirere og veilede for satsninger i menighetene der en får kontakt med nærmiljøet og bidrar til å gjøre verden litt bedre.

- Jeg synes det var en flott og givende start på noe som jeg tror har stort potensiale. Jeg opplever at vi er en kirke som virkelig ønsker å gjøre en forskjell. Vi er opptatt av å lytte i to retninger: til behov i samfunnet og til hva Gud kaller oss til. Derfor er jeg glad for mange engasjerte folk rundt omkring som spør seg: Hva bør vi gjøre her og nå for å svare på behov i samfunnet rundt oss? sier Refsdal til Brobyggeren. Han minner også om at det er ikke for sent for andre menigheter å henge seg på dette hvis man har lyst til å satse diakonalt. Tas kontakt med Knut Refsdal for å bli med.

Da invitasjonen ble gitt i fjor, meldte syv menigheter seg umiddelbart. Så det er tydelig at dette har truffet en nerve hos mange. Noen menigheter er godt i gang, mens andre er helt i startgropa.
Metodistkirken har historisk et nært samarbeid med Betanieninstitusjonene. Vi har en ganske fersk avtale om et nærmere samarbeid for å legge til rette for og inspirere for diakonale handlinger i menighetene. Dette er noe de har i sine formål og som de helt tydelig ønsker å bidra til.

Pandemien har satt mye på vent, men med dette digitale møtet ble samarbeidet endelig lansert.

Allerede på første møte fungerte fellesskapet som det er tiltenkt. Menighetene delte hva de var engasjert i, og hva de ønsket å gjøre. Det var et vidt spekter, tilpasset de ulike lokalmiljøene. I første omgang ble det idedeling, men etter hvert ønsker en også å få mer tilbakemelding og veiledning av fagpersoner fra Betanien.

- Jeg synes det var et spennende møte som kan være starten på et fruktbart samarbeid for å sette diakonien enda tydeligere på agendaen. Jeg håper og tror at læringsnettverket kan bidra til inspirasjon og læring på tvers av menigheter og institusjoner, sier Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik ved Stiftelsen Betanien Bergen.

Det ble bestemt at en vil møtes en gang i måneden nå i startfasen. For å forsøke å få med flere frivillige, vil møtene bli lagt til ettermiddag/kveld digitalt. Etter hvert som flere menigheter kommer i gang med konkrete prosjekter, vil det bli aktuelt med mindre grupper for ulike prosjekttyper.

Du vil kunne lese mer om aktiviteter der menigheter når ut i lokalmiljøene sine i Brobyggeren fremover.

 

På søndag har vi ikke gudstjeneste i Metodistkirka. Les mer
Søndag 17. oktober er det ikke gudstjeneste hos oss. Les mer
På søndag har vi ikke gudstjeneste i Metodistkirka. Les mer
Søndag 3. oktober kl. 11.00. Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 452 41 354

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone