Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Ønsker forslag til sentrale verv i kirken
Ønsker forslag til sentrale verv i kirken

Ønsker forslag til sentrale verv i kirken

2022-01-10
Viktige valg skal foretas på Årskonferansen i juni. Alle menigheter, styrer, råd og enkeltmedlemmer i Metodistkirken har fram til 1. april mulighet for å foreslå kandidater til hovedstyret og misjonsrådet.

Følgende valg skal foretas av Metodistkirkens årskonferanse i 2022:

 • HOVEDSTYRET
  • Hovedstyrets leder 2022 - 2024
  • Leder av misjonsrådet, årsklasse 2022 - 2024
  • Legt medlem, årsklasse 2022 - 2024
  • Legt varamedlem, årsklasse 2022 – 2024
  • Pastoralt medlem, årsklasse 2022 – 2024
  • Pastoralt varamedlem, årsklasse 2022 - 2024
 • MISJONSRÅDET:
  • (Leder skal velges, men står oppført under «hovedstyret»)
  • Leg kvinne, årsklasse 2022 - 2026
  • Leg mann, årsklasse 2022 - 2026
  • Leg vara, årsklasse 2022 – 2026
  • Pastoralt medlem, årsklasse 2022 - 2026
  • Pastoralt varamedlem, årsklasse 2022 – 2026

 

Personer som foreslås skal være spurt og ha sagt ja til å stille til valg. Forslagene må inneholde fult navn og kontaktinformasjon for den foreslåtte (telefonnummer og e-post) og sendes til forslagskomiteen v/ leder Jan Arild Holbek janarildholbek@gmail.com innen 1. april. Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål eller kommentarer.

Forslagskomiteen arbeider også selvstendig med å vurdere og foreslå kandidater. Valgreglene for årskonferansen sier at forslagskomiteen skal innstille for årskonferansen minst en person til hvert tillitsverv i hovedstyret og fagrådene, samt presentere og fremme innkomne forslag. Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn én kandidat er det anledning til benkeforslag under årskonferansen.

Til hjelp i arbeidet med forslag legger vi ved en oversikt over hovedstyrets og fagrådenes sammensetning i dag, som del av den fullstendige listen over kirkens styrer, komiteer og representanter, slik den er gjengitt i Metodistkirkens årboken 2021.

For helhetens skyld finner du også valgreglene for Metodistkirkens årskonferanse, som ble vedtatt på årskonferansen i 2021.

Forslagskomiteen håper på stort engasjement og mange forslag.

 

Vennlig hilsen

 

Jan Arild Holbek

for forslagskomiteen

Gudstjeneste 23. januar kl 11.00. Les mer
På denne søndagens gudstjeneste stiller vi spørsmålet: Hvem er Jesus? Les mer
Et nytt år ligger foran oss. La oss sørge for å ha med det viktigste helt fra starten. Les mer
Vi må ha påmelding, men Du er velkommen! Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 452 41 354

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone