Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Metodistkirken enige om et kompromiss
Fra forhandlingene i Årskonferansen 2022 i Langesund.
Fra forhandlingene i Årskonferansen 2022 i Langesund.

Metodistkirken enige om et kompromiss

2022-06-27

 

Metodistkirkens årskonferanse som var samlet i Porsgrunn 24-26. Juni, behandlet en rekke forslag om samkjønnede vielser og muligheten for at en menighet kan forlate kirken.
I en omfattende konsensusprosess valgte årskonferansen å be en bredt sammensatt gruppe, som inkluderte forslagsstillere og representanter fra forskjellige teologiske posisjoner, utarbeide et samlende forslag. Etter mange innlegg fremført i en god og respektfull atmosfære som tydeliggjorde at vi ønsker å verdsette og gi rom for ulike synspunkter, nådde konferansen frem til full konsensus.

Konsensusbeslutningen sier at vi fortsatt ønsker å være del av United Methodist Church og lojal mot kirkens ordning. Vi er bevisst på at det er en teologisk og etisk spennvidde i Metodistkirken i Norge. Samtidig er det en sterk vilje til å forbli en åpen og romslig kirke hvor ulikhetene eksisterer side om side i gjensidig respekt for hverandres oppfattelse og praksis. I Metodistkirken vil ingen bli presset eller tvunget til å handle mot sin overbevisning.

Det finnes bestemmelser i vår kirkeordning for hvordan en menighet kan forlate Metodistkirken. Med sitt vedtak sier årskonferansen at den ønsker å behandle søknader fra menigheter som vil forlate kirken med eiendom og formue, på en raus måte.

Årskonferansen henstiller til biskop Christian Alsted om å skape rom også for de som ønsker å komme i gang med en inkluderende praksis inntil endelige avgjørelser er på plass.
Metodistkirkens høyeste myndighet, Generalkonferansen, skal i 2024, efter flere koronarelaterte utsettelser, behandle et forslag om en deling av kirkesamfunnet. Dette er forhandlet frem mellom ledere som representerer forskjellige fraksjoner i kirken (The Protocol of Reconciliation and Peace through Separation).

Som ledd i denne avtale, ble det besluttet å gjøre det mulig, at sanksjoner mot prester som foretar en samkjønnet vielse, kan settes på vent. Saken vil da bli fullført når kirken har truffet endelige beslutninger.

Klagesaken vil da bli fullført når kirken har truffet endelige beslutninger, hvilket for Norges vedkommende vil skje våren 2025 ved Sentralkonferansen for Nord - Europa og Eurasia, eventuelt allerede ved en ekstraordinær Sentralkonferanse i 2023.


Til slutt ba Årskonferansen den bredt sammensatte arbeidsgruppen «For Kirkens Fremtid» gjenoppta sitt arbeid med særlig sikte på ordinasjon, lokalmenigheters selvbestemmelse i spørsmålet om samkjønnete vielser, samt prosesser for å forlate kirken.


Metodistkirkens ledelse:
Christian Alsted, biskop
Knut Refsdal, tilsynsprest
Ingull Grefslie, tilsynsprest
Emil Skartveit, daglig leder, Hovedkontoret
Martin Vestøl, påtroppende hovedstyreleder
Audun Westad, avtroppende hovedstyreleder
Ingerid Hoggen, nestleder Hovedstyret

 

Konsensusvedtaket:

 

Under henvisning til Årskonferansens vedtak i 2019 om opprettelse av en gruppe som skal arbeide med kirkens fremtid og Årskonferansens beklagelse til LHBT+ personer i 2020, foreslår vi følgende:


1.    Vi bekrefter at vi vil forbli i The United Methodist Church.

2.    Vi vil ikke fatte vedtak som er i strid med kirkeordningen.

3.    Vi vil at Metodistkirken skal forbli en åpen og romslig kirke der så mange som mulig, medlemmer og menigheter, kan leve sammen i gjensidig respekt på tvers av ulikheter og divergerende syn, der ingen tvinges til å handle mot sin egen overbevisning.

4.    Vi vil legge til rette for at menigheter som ønsker å forlate Metodistkirken før 2025 skal gis mulighet til det på rause betingelser.

5.    Vi vil henstille til biskopen om å sette klagesaker mot prester og diakoner som foretar vigsel av likekjønnede på vent («held in abeyance») til kirkens prosess er fullført. I denne perioden forblir prester og diakoner i «good standing».

6.    Vi ber Utvalg for kirkens framtid om å gjenoppta sitt arbeid. Blant saker utvalget bes arbeide med er:

a.    Veien til ordinasjon.
b.    Lokalmenighetenes selvbestemmelse.
c.    Prosedyrer for prosessen omtalt i punkt 4.

7.    Første rapport fra utvalget leveres til HS i november.

8.    Utvalget tar sikte på å fremme forslag til årskonferansen 2023.

 

 

På søndag er det siste gudstjeneste før sommeren Les mer
På søndag er det ikke gudstjeneste hos oss Les mer
Velkommen til gudstjeneste 26. mai Les mer
Lørdag 18. mai er du velkommen til Metodistkirka Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 40 41 51 55

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone