Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Vipps - så er gaven gitt!
Vipps - så er gaven gitt!

Vipps - så er gaven gitt!

2017-10-04
Metodistkirka på Finnsnes trenger dine bønner, ditt nærvær, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd.

VI tror at Gud kan nå mennesker gjennom vårt arbeid i denne menigheten. Derfor prøver vi å legge best mulig tilrette for at barn, unge, voksne og gamle skal finne møteplasser, gudstjenester og oppgaver som knytter oss sammen med hverandre og med Gud. Alle skal kjenne at de er en del av fellesskapet og finne rom for seg selv sammen med andre.

For å få til dette er vi også avhengig av dine gaver, mer enn mange kanskje er klar over. Vi prøver derfor også å gjøre den delen av ditt engasjement så enkelt som mulig. Både gjennom å innføre "Vipps" som betalingsmulighet og ved å informere om ordning for skattefrie gaver.

Vipps: Ved å bruke betalingstjenesten "Vipps" på din mobil kan du enkelt gi ditt offer. Last ned appen, søk opp "Metodistkirken Norge Finnsnes", eller betal til nummer 126057. Det er enkelt og oversiktlig. Skattefrie gaver: Metodistkirken er godkjent som mottaker av gaver hvor du kan få skattefradrag for inntil kr. 25.000,- pr. person. Fradraget er 27%. Ønsker du å gi gaver til menigheten med denne ordningen, ta kontakt med Hovedkontoret først. Da får du tildelt et KID nummer som må brukes. Dette sikrer korrekt registrering og skattefradrag. Kontakt telefon 23 33 27 00 eller e-post post@metodistkirken.no.

Hjelp oss å få en større forutsigbarhet i vår økonomi. Innsamlede midler brukes til lønn og drift og blir forvaltet med omhu og i tråd med vår oppgave som menighet.

Velkommen til gudstjeneste 26. mai Les mer
Lørdag 18. mai er du velkommen til Metodistkirka Les mer
Vi nærmer oss Kristi Himmelfart Les mer
På søndag skal du få tegne i mange farger hva kirke er! Les mer

Besøksadresse:
Helsesenterveien 12, 9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 320, 9305 Finnsnes

E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Telefon: 40 41 51 55

Organisasjonsnr: 996 697 967
Bankkonto: 4776 07 07135

 

Ønsker du å gi en gave?
Les mer her om gaver med skattefradrag
Vipps: 126057 (Metodistkirken Norge Finnsnes)

Powered by Cornerstone